Saksliste årsmøte 13.03.19

1. Godkjenning av møteinnkalling 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg av to til å underskrive protokollen 5. Årsmeldinger 6. Medlems- og treningsavgift 7. Regnskap og budsjett 8. Innkomne saker 9. Valg Vel...

Årsmøte 2019, Løten FK

Det innkalles til årsmøte i Løten fotballklubb ONSDAG 13.03.19 KL. 19.00 på Ungdommens hus (idrettens hus). Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes på mail til klubben innen 25.02.19 post@lotenfk.no Saksliste legges ut på klubbens hjemmeside når fristen er...