Lag

G/J2016

Tony Lien

Trener

Telefon: 403 98 119

Tom Arne Pettersen

Lagleder

Telefon: 476 40 398

Kjetil Engeskaug

Trener

Telefon: 977 12 475

Yngve Pettersen

Trener

Telefon: 984 67 217