Lag

J17

Anne Berit Bråten

Lagleder

Telefon: 928 30 804

Kathrine S. Myhrvang

Lagleder

Telefon: 928 41 745

Jørn Arild Flatha

Trener

Telefon: 901 23 010

Roger Olsen

Trener

Telefon: 951 15 750