Saksliste årsmøte 13.03.19

27. februar 2019 | Nyheter

1. Godkjenning av møteinnkalling 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg av to til å underskrive protokollen 5. Årsmeldinger 6. Medlems- og treningsavgift 7. Regnskap og budsjett 8. Innkomne saker 9. Valg Vel møtt!

1. Godkjenning av møteinnkalling

2. Valg av møteleder

3. Valg av referent

4. Valg av to til å underskrive protokollen

5. Årsmeldinger

6. Medlems- og treningsavgift

7. Regnskap og budsjett

8. Innkomne saker

9. Valg

Vel møtt!

Skrevet av Inger Lise Heiberg

Relaterte innlegg