Saksliste årsmøte, 2023

15. mars 2023 | Nyheter

NY TID: kl 18.00

Onsdag 29. mars 2023 kl 18.00
Sted: Ungdommens hus

  1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste.
  2. Godkjenning av stemmeberettigede.
  3. Valg av møteleder.
  4. Valg av referent.
  5. Valg av to til å underskrive protokollen.
  6. Årsmelding.
  7. Fastsette medlems- og treningsavgift.
  8. Regnskap og budsjett.
  9. Innkomne sakerIngen saker.
  10. Valg

Skrevet av Mette Bekkevold

Relaterte innlegg