Saksliste årsmøte, 2023

Onsdag 29. mars 2023 kl 18.00
Sted: Ungdommens hus

  1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste.
  2. Godkjenning av stemmeberettigede.
  3. Valg av møteleder.
  4. Valg av referent.
  5. Valg av to til å underskrive protokollen.
  6. Årsmelding.
  7. Fastsette medlems- og treningsavgift.
  8. Regnskap og budsjett.
  9. Innkomne sakerIngen saker.
  10. Valg
Mette Bekkevold

Section heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Call to action

Lekegruppe 2023

Invitasjon til lesegruppe i Løten Fotballklubb for barn født i 2018...

Mette Bekkevold

Innkalling til årsmøte 2023

Innkalling til årsmøte i Løten Fotballklubb onsdag 29. mars 2023 kl 19.00 på Ungdommenshus....

Mette Bekkevold

Sponsorer