Medlemskontingent og treningsavgifter 2022

Medlemskontingent og treningsavgift dekker bl.a.

  • Utstyr
  • Honorar til dommere
  • Cuper
  • Forsikring
  • Leie av haller
  • Trenere og lagledere
  • Ellers annet som trengs for å drive en fotballklubb

Det vil ikke gis søskenmoderasjon i 2022